Hem Om Människor Artiklar Bloggar Händelser Grupper Filer Forums Nyheter Sök Hjälp Annonser Foton Mer
 
Villkor

1 godkännande användningen av DARK.CIA.L NetworX villkor

Din tillgång till och användning av DARK.CIA.L NetworX är omfattas endast av dessa användarvillkor. Du kommer att inte använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet av dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen accepterar du fullt de villkor och friskrivningsklausuler som finns i detta meddelande. Om du inte accepterar dessa användarvillkor måste du omedelbart sluta använda webbplatsen.

2 kreditkortsdetaljer

DARK.CIA.L NetworX kommer aldrig begära kreditkortsuppgifter och begära att du inte in det på någon av formerna på DARK.CIA.L NetworX.

3 råd

Innehållet i DARK.CIA.L NetworX webbplats utgör inte rådgivning och bör inte åberopas i att göra eller avstå från att göra, alla beslut.

4 byte

DARK.CIA.L NetworX förbehåller sig rätten att:
4.1 ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) webbplatsen eller någon del av det utan varsel och du confirm att DARK.CIA.L NetworX skall inte vara ansvariga gentemot dig för en sådan ändring eller borttagning och.
4.2 ändra dessa villkor när som helst och din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar skall anses vara ditt godkännande av sådana ändringar.

5 länkar till tredje parts webbplatser

DARK.CIA.L NetworX webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhållas av andra. Någon koppling till andra webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser och du bekräftar och samtycker att vi inte är ansvariga för innehåll eller tillgången på sådana webbplatser.

6 copyright

6.1 alla upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter på webbplatsen och dess innehåll (inklusive utan begränsning Webbplatsdesign, text, grafik och all programvara och källa koder i samband med webbplatsen) är ägs av eller licensieras till DARK.CIA.L NetworX eller annars används av DARK.CIA.L NetworX som tillåts enligt lag.
6.2 tillgång till webbplatsendu accepterar att du kommer att komma åt innehållet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Inget av innehållet kan hämtade, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan skriftligt medgivande av upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter av nedladdning, kopiering eller utskrift av sidor på webbplatsen för personligt, icke-kommersiella hemmabruk endast.

7 friskrivning och begränsning av ansvar

7.1 webbplats tillhandahålls på en som är och som tillgängliga grund utan representation eller påskrift gjorde och utan garanti av något slag om uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.
7.2 i den utsträckning som lagen tillåter, DARK.CIA.L NetworX kommer inte hållas ansvarig för indirekt förlust eller skada oavsett (inklusive utan begränsning förlust av affärer, möjlighet, data, vinst) som följerav eller i samband med användningen av webbplatsen.
7.3 DARK.CIA.L NetworX ger inga garantier att funktionaliteten på webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller något annat som kan vara skadliga eller destruktiva.
7.4 ingenting i dessa villkor skall tolkas för att utesluta eller begränsa ansvaret för DARK.CIA.L NetworX för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet av DARK.CIA.L NetworX eller dess anställda eller agenter.

8 ersättning

Du accepterar att ersätta och hålla DARK.CIA.L NetworX och dess anställda och agenter skadeslösa från och mot alla skulder, advokatarvoden, skador, förluster, kostnader och andra kostnader i samband med några krav eller talan mot DARK.CIA.L NetworX som härrör från någon överträdelse av dig av dessa villkor eller andra skulder som följd av din användning av denna webbplats.

9 avgångsvederlag

Om någon av dessa termer ochVillkoren bör fastställas vara ogiltig, olaglig eller icke verkställbar av någon anledning av någon domstol med behörig jurisdiktion då sådan Term eller villkor skall vara avskurna och de återstående villkor och villkor skall överleva och förbli i full kraft och effekt och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

10 gällande lag

Dessa regler och villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagen och du lämna härmed till behörig domstol.

För ytterligare information vänligen Kontakta oss