Mājas Par Cilvēki Raksti Blogs Notikumi Grupas Faili Forumi Jaunumi Meklēšana palīgā Reklāmām Fotogrāfijas Vairāk
 
Termini

1 pieņemšanas izmantošanu DARK.CIA.L NetworX noteikumi un nosacījumi

Piekļuvi un izmantošanu DARK.CIA.L NetworX ir pakļauta vienīgi šos noteikumus un nosacījumus. Jūs neizmantos tīmekļa vietnē jebkādam mērķim, kas ir nelikumīga vai aizliegta ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot tīmekļa vietni jūs pilnībā uzņematies noteikumi, nosacījumi un atrunas, kas ietverts šajā paziņojumā. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc lietot mājas lapā.

2 kredītkartes datus

DARK.CIA.L NetworX tiks nekad lūgt kredītkartes datus un pieprasīt, ka tā nevar ievadīt kādā no veidlapu par DARK.CIA.L NetworX.

3 konsultācijas

DARK.CIA.L NetworX mājas lapas saturu neveido padomu un būtu nevis paļauties, veikt vai atturēties veikt jebkādu lēmumu.

4 izmantot maiņas

DARK.CIA.L NetworX patur tiesības:
4.1. mainītu vai noņemtu (uz laiku vai pastāvīgi), tīmekļa vietni vai kādu tā daļu bez paziņojuma un jūs coapstiprināt šo DARK.CIA.L NetworX nav atbildīgs jūs par jebkuru šādu izmaiņu vai izraidīšanas un.
4.2. jebkurā laikā mainīt šos noteikumus un nosacījumus un turpināt lietot vietni pēc jebkuras izmaiņas uzskata par savu piekrišanu šādu izmaiņu.

5 saites uz trešo pušu vietnēm

DARK.CIA.L NetworX mājas lapā var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm, kas kontrolē un uztur citi. Jebkuras saites uz citām mājas lapām nav apstiprinājums no šādām vietnēm un jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par saturu vai šādu vietu pieejamību.

6 autortiesību

6.1. Visas autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības, mājas lapu un tās saturu (ieskaitot, bez ierobežojuma, mājas lapas dizains, teksta, grafikas un visas programmatūras un avota kodu, kas saistīts ar mājas lapā) ir pieder licencēta DARK.CIA.L NetworX vai citādi izmanto DARK.CIA.L NetworX, jo saskaņā ar likumdošanu.
6.2. lai piekļūtu tīmekļa vietnējūs piekrītat, ka jums būs piekļuve saturam tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Neviens no satura var lejupielādēt, kopēt, reproducēt, pārraidīt, uzglabā, pārdod vai izplata bez iepriekšējas rakstiskas autortiesību īpašnieka piekrišanas. Tas izslēdz lejupielādi, kopēšanu un/vai personiskai, nekomerciālai mājas lietošanai tikai mājas lapas drukāšanai.

7 atteikšanās no atbildības un par atbildības ierobežošanu

7.1. vietne tiek nodrošināta uz AS IS un pieejama pamatu bez pārstāvības vai apstiprinājums, kas lika un bez jebkāda veida garantijas vai tiešas vai netiešas, ieskaitot, bet tikai ar garantiju ar apmierinošu kvalitāti, atbilstību noteiktam mērķim, nepārkāpšanu, saderību, drošību un precizitāti.
7.2 lai ciktāl to pieļauj likums, DARK.CIA.L NetworX nebūs atbildīgs par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu neatkarīgi (tai skaitā bez ierobežojuma zaudējumu uzņēmējdarbības iespēju, dati, peļņu) rodasārā no vai ir saistīti ar mājas lapas lietošanu.
7.3 DARK.CIA.L NetworX padara nekādas garantijas, ka funkcionalitāti mājas lapā būs nepārtraukta vai bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti, vai vietne vai serveris, kas padara to pieejamu ir bez vīrusiem vai jebko citu, kas var būt kaitīgs vai destruktīvu.
7.4 neko šajos noteikumos un nosacījumos neinterpretē tā, lai izslēgtu vai ierobežot DARK.CIA.L NetworX atbildību par nāves iestāšanos vai traumām DARK.CIA.L NetworX nolaidības vai ka tā darbinieku vai aģentu.

8 atlīdzības

Jūs piekrītat atlīdzināt un jāaizstāv DARK.CIA.L NetworX un tā darbinieku un aģentu no un pret visām saistībām, maksu par juridiskiem pakalpojumiem, zaudējumus, zaudējumus, izmaksas un citus izdevumus saistībā ar jebkuru prasību vai prasības, ko ceļ pret DARK.CIA.L NetworX, kas izriet no visiem pārkāpumiem, par šiem noteikumiem un nosacījumiem vai citas saistības, kas izriet no jūsu veikta šīs vietnes lietošana.

9 atlaišanas

Ja kāds no šiem noteikumiem unJānosaka ir nederīgs, nelegālu vai spēku zaudējušu jebkura iemesla dēļ pēc jebkuras kompetentas jurisdikcijas tiesa tad šāds termins vai nosacījums ir atdalīta un pārējie noteikumi un nosacījumi ir izdzīvot un paliek pilnā spēkā un arī turpmāk ir saistoši un izpildāmi nosacījumi.

10 likuma nosacījumi

Šos noteikumus un nosacījumus regulē un interpretēti saskaņā ar likumu un iesniegsiet šo tiesu jurisdikcijai.

Jebkuru papildu informāciju, lūdzu sazinieties ar mums