Trang chủ Về Người Bài viết Blogs Sự kiện Nhóm Tập tin Diễn đàn Tin tức Tìm Trợ giúp Quảng cáo Hình ảnh Hơn
 
Trợ giúp

"Nếu bạn có thể ước mơ cho nó, sau đó bạn có thể đạt được nó. Bạn sẽ nhận được tất cả các bạn muốn trong cuộc sống nếu bạn đủ giúp người khác nhận được những gì họ muốn."

Zig Ziglar