บ้าน เกี่ยวกับ คน บทความ บล็อก เหตุการณ์ กลุ่ม แฟ้ม กระดานข่าว ข่าว ค้นหา วิธีใช้ โฆษณา ภาพถ่าย เพิ่มเติม
 
วิธีใช้

"ถ้าคุณสามารถฝันถึงมัน แล้วคุณสามารถใช้มัน คุณจะได้รับทั้งหมดที่คุณต้องการในชีวิตถ้าคุณช่วยพอคนอื่นได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ"

ชนำ Ziglar